Miha Erič

 

Miha Erič je vsestransko nadarjeni mladi ustvarjalec – umetnik, tako na področju likovne umetnosti, kot tudi glasbe. Kot ustvarjalec je še posebno aktiven na likovnem področju, kar dokazujejo njegova številna grafična dela, samostojne razstave in sodelovanje pri številnih državnih in mednarodnih projektih.

Miha Erič realizira svoje izvirne likovne ideje v tradicionalnih grafičnih tehnikah lesoreza, linoreza in bakroreza. V zadnjem času posamezne maloserijske grafične liste tudi grafično obarva v obliki koloriranega lesoreza, linoreza ali bakroreza in jim tako doda pridih originala in svojevrstne barvitosti, vnesene v črno belo grafično osnovo.

Avtor teksta prof. dr. Darko Slavec