Rudi Skočir

RUDI SKOČIR se s figuro druži že od svojih ustvarjalnih začetkov. Njegova posebna izbranka je črnooka ženska, ki je privlačna in izpolnjujoča sogovornica umetnika in gledalca. Avtorju predstavlja neizčrpen vir intimne ikonografije, hkrati pa z njo razkriva obče življenjske resnice. V temeljnih potezah ostaja konstanta, vendar odprta za nova razmišljanja. Nanje se avtor subtilno odziva z likovnimi potezami, z risbo in barvo, z naslikanim in kolažiranim, pa tudi s spremljajočo imanžerijo, z znaki in s simboli, z besedami in numerološkimi znamenji.