Izidor Tomaž Perko

IZIDOR TOMAŽ PERKO je predstavnik realistične smeri klasičnega slikarstva. Odlično obvladovanje metjeja mu omogoča nazorno in prepričljivo izražanje, kateremu dodaja intimen, pronicljiv in kritičen pogled. Avtorja že dolgo, še posebej pa v novejšem času, vse bolj zaposluje aktualni problem onesnaževanja. Tehnološki razvoj človeku omogoča pobeg iz resničnosti v virtualni svet, ki pa ne daje rešitve. Ta dva paralelna svetova se srečujeta na Perkovih slikovnih poljih in avtor ju ponazarja tudi kot pomenljivo soočanje med barvnimi in črno-belimi deli slike.