Jerzy Tyburski

JERZY TYBURSKI je slikar poljske narodnosti, katerega likovni jezik je barvno in oblikovno izdelan do perfekcionizma. Odlikuje ga odlična risba, paleto oljnih barv pa prežema duh snovnega realizma. Čeprav so elementi pripovedi realni, jih avtor skozi pomenljive in simbolno osmišljene dialoge povezuje v nadrealistične prizore. Njegove iskrive ideje prihajajo iz narave ter vselej premorejo prostor za človeške in živalske like. Tyburski se od leta 2020 posveča ciklu z naslovom Otok, ki je inspiriran z njegovim bivanjskim prostorom, v njem pa se ukvarja z aktualnimi ekološkimi in družbenimi katastrofami.