Sašo Vrabič

Tema ekologije, komentiranje človeške narave in njegovega odnosa do sveta, tehnologije in okolja so stalnica v opusu SAŠA VRABIČA. S svojimi deli napeljuje h kritičnemu razmišljanju, h globokemu razmisleku, k samospraševanju, zato osrednji del prizorov namenja figuri, tokrat speči. V Vrabičevih delih veje duh klasičnega realističnega, post-medijskega slikarstva, ki pa je odprt za multimedijske rešitve, načine in pristope, za prehajanje med čistim slikarstvom in kolažnimi aplikacijami, med podobo in besedo. Pomemben in edinstven je vsak detajl, ki sooblikuje uravnoteženo celoto.