Hrvoje Marko Peruzović

Hrvaškega slikarja HRVOJE MARKA PERUZOVIĆA odlikujeta senzibilna in simbolno pomenljiva likovno-vizualna in miselna kultura. Njegov ustvarjalni adut je risba, ki s svojo vitalnostjo in avtonomnostjo vzpostavlja akterje dogajanja, ki so najpogosteje ljudje, živalske figure in rastlinski svet. V slikarjevem opusu je še posebej priljubljen nosorog, lik, ki ima simbolni pomen, hkrati pa spada med najbolj ogrožene živalske vrste našega planeta. V nadrealnem spoju flore in faune ter v sinergiji risarskih prvin z barvami Peruzović izraža simbolno sporočilo in vzpostavlja atmosfero.